Menu
Your Cart

Şartlar & Koşullar

(“Aydınlatma Metni”, “Politika”)

Florya Çiçekçilik Çikolata Organizasyon İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (“Florya Çiçekçilik Çikolata Organizasyon” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Site’de yayımlanan kullanıcı sözleşmesindeki ve mesafeli satış sözleşmesindeki tanımlamalar dikkate alınacaktır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.floryacicek.com.tr (“Site”) kapsamında üye olarak “kullanıcı” sıfatıyla veyahut üye olmaksızın Site üzerinden mesafeli satış sözleşmesi akdetmek benzeri işlemleriniz esnasında kişisel verilerinizin veri sorumlusu Florya Çiçekçilik Çikolata Organizasyon tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.
Site’yi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, lütfen unutmayınız ki hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Verilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak dahi daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz söz konusudur. Bu sebeple kişisel verilerinizi paylaşırken çok dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket tarafından talep edilen veriler dışında Şirket’in talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi ise işbu Politika kapsamında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla sesinizi, görüntülerinizi (sipariş kapsamında 3. kişi alıcıya mesaj olarak video gönderilmesi hali dışında) ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.

a)Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Şirketimiz;

(i)Site’ye üye olmanız halinde adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, cep telefonu numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi Site’ye üyelik işlemleri esnasında Site aracılığıyla,

(ii)Site’ye üye olma işlemleri ve Site’de sunulan hizmetleri üye olmaksızın kullanma işlemleri esnasında Site kapsamında çerez yoluyla işlenen (detaylı bilgiye Site’de yer alan “Florya Çiçekçilik Çikolata Organizasyon Çerez Politikası” metninden ulaşabilirsiniz) IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi işlem güvenliği verileri,

(iii)Site üzerinden mesafeli satış sözleşmesi akdetmek suretiyle sipariş vermeniz halinde;

•Üye olmaksızın sipariş veriliyorsa adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve fatura adresiniz mesafeli satış sözleşmesi kapsamında Site aracılığıyla,

•Sipariş esnasında alıcı kendinizden farklı bir 3. kişi olacaksa adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve fatura adresinize ilişkin bilgilere ek olarak siparişin alıcısının adı, soyadı, cep telefonu numarası, siparişin teslim edileceği adresi bilgileri ve sipariş ile birlikte hediye kartı benzeri bir mesaj oluşturulması talep ediliyorsa ilgili kartın notu mesafeli satış sözleşmesi ve Site’de yer alan ilgili arayüzler aracılığıyla,

(iv)Site’ye üye olup olmadığınıza bakılmaksızın ödeme aşamasında ödeme için kullanılacak kredi/banka kartı sahibinin adı, soyadı, kredi/banka kartının kart numarası, son kullanma tarihine ilişkin ay ve yıl bilgileri ve CVV (cart validation value/ kart güvenlik kodu) güvenlik kodu bilgileri Site aracılığıyla,

(v)Ödeme işlemlerinin sona ermesi akabinde kendiniz harici bir 3. kişiye gönderilmek üzere sipariş veriyor olmanız halinde talebiniz doğrultusunda gönderici olarak alıcı olan 3. kişiye QR kodu kullanılmak suretiyle iletilmek üzere hazırlayacağınız video kapsamında sesiniz, dış görünüşünüz, fiziksel özellikleriniz gibi kişisel verileriniz ilgili video kapsamında Site aracılığıyla

Elde etmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Site’yi kullanıcı olarak veyahut yukarıda açıklandığı üzere kullanıcı olmaksızın mesafeli satış sözleşmesi akdetmek amacıyla kullanmanız sırasında, sözleşmenin kurulduğu

anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirket’e iletmeniz ve internet ortamında www.floryacicek.com.tr adresine kullanıcı kaydı oluşturarak veyahut oluşturmaksızın ödeme benzeri işlemler gerçekleştirerek bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirket ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız, Şirket ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet anketlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, Site kapsamında kullanıcı olarak veyahut olmadan paylaşılan kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini Şirket’e bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

b)Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (Florya Çiçekçilik Çikolata Organizasyon Kullanıcı Sözleşmesi, Florya Çiçekçilik Çikolata Organizasyon Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi), “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

c)Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

Toplanan kişisel veriler, Site kapsamında sunulacak hizmetlerin aksamadan sunulabilmesi ve yürütülebilmesi, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında satış ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, bu kapsamda sipariş kaydı oluşturulabilmesi ve siparişlerin siz veyahut belirleyeceğiniz diğer bir 3. kişi olarak alıcıya ulaştırılabilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

d)Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Site kapsamındaki hizmetlerin sunumu, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında siparişlerin ödeme işlemlerinin ve tedarikinin gerçekleştirilebilmesi, talebiniz halinde oluşturulacak videoların amacına uygun şekilde ve yalnızca tarafınızca belirlenecek kişilere iletilmek üzere çalışanlarımıza, tarafınızca belirlenecek 3. kişi olan alıcılara, tedarikçilerimize veyahut operasyonel süreçte destek aldığımız sözleşmeli iş ortaklarımıza, veri sorumlusu olarak hareket edecek hissedarlarımız ve iştiraklerine, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına, uygun süre ve saklama süresi dahilinde, fiziksel veya elektronik ortamda işbu Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir.

Şirket Site ile sağlanan platform sağlama hizmetinin verilmesi, kullanıcı ve kullanıcı olmasa dahi sipariş veren kişilerin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, kullanıcıların veyahut Site’yi kullanarak sipariş veren kişilerin Site’nin işleyişine dair güncelleme ve gelişmelerden haberdar edilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapabilir.

Ayrıca Şirket, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Şirket’in bilgilendirme yükümlülüklerine yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında kullanıcıların aktarılan kişisel verileri, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

e)Kişisel Verilerinizin Hangi Sürelerle Saklanabilecektir?

Şirket, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklayacaktır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilecektir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

•Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

•Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

•Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı,

taahhüt eder.

f)Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş ve Şirket Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

g)Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Site’nin internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Şirketimize bildirebilirsiniz.

h)Çerezlere İlişkin

Şirket, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilecek, bu kapsamda verileri işleyebilecek ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla, sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması için üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin, kullanıcıların tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilecektir. Çerezlerle ilişkin detayları Site üzerindeki “Çerez Politikası”nda bulabilirsiniz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit edebilecek ve kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.

i)İletişim İzni

İşbu Politika’da belirtilmiş ve elektronik iletişim izni ile bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Şirket, kayıt sırasında e-posta adresi ile doğrulama, şifre unutulduğunda doğru kişi olduğunu doğrulama, internet sitesi oluşturulması, internet sitesinin gerektiğinde kişiselleştirilmesi, internet sitesi üzerinden reklam verilmesi, internet sitesinin paylaşılması vb., güvenlik sebebiyle bildirim yapılması, e-fatura iletilmesi amacıyla Kullanıcılar ile posta üzerinden; kayıt sırasında telefon numarası doğrulama, çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak bildirim yapma, şifresini unuttuğunda doğru kişi olduğunu doğrulama amaçlı, güvenlik sebebiyle yapılacak bildirim amacıyla telefon veya SMS üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçecektir.

j)Yaş Sınırı Bakımından Gizlilik

Şirket, 18 yaş altındaki kişilerin verilerini kasten toplamayacak ve kayıt altına almayacaktır. 18 yaşın altındaysanız, Site ve Site’de sunulan hizmetleri kullanmamanızı ve hiçbir kişisel verinizi Şirket ile paylaşmamanız gerektiğini önemli bildiririz. Şirket, 18 yaş altındaki bir kişinin verilerinin toplandığının öğrenilmesi anında verileri silmek için makul adımları atacaktır.

k)Politika’daki Değişiklikler

Şirket, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika’da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, kullanıcılara gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

l)Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika’dan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Kahramanmaraş adliyesi ve icra dairelerinde çözümlenecektir.